wolna ręka / zapytanie o cenę / negocjacje bez ogłoszenia

Pozycje 1-6 z 6  pokazuj  pozycji

DZP/WR/89/2022 „Dostawa serwera wraz z konfiguracją zintegrowanego systemu medycznego na potrzeby 1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku" 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2022-11-24 -- 2023-01-12
DZP/WR/54/2022 „NAJEM URZĄDZENIA FILTRUJĄCEGO UTRZYMUJĄCEGO CZYSTOŚĆ POWIETRZA W PRACOWNI CYTOSTATYCZNEJ Z OPCJĄ WYKUPU NA POTRZEBY 1 WSZKZP W LUBLINIE FILIA W EŁKU”. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2022-06-30 -- 2022-09-23
DZP/WR/34/2021 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w związku z adaptacją pomieszczeń Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii na potrzeby pracowni badań endoskopowych 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-06-11 -- --
DZP/WR/29/2021 Świadczenie usługi nadzoru autorskiego oraz wsparcia technicznego posiadanego przez zamawiającego oprogramowania HIS firmy Kamsoft. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-06-01 -- --
DZP/WR/52/2018 Przedmiotem zamówienia jest dokończenie realizacji zadania nr 91438 pn.„Budowa nowego budynku Szpitala z przeznaczaniem na CBO z zapleczem, oddziałami szpitalnymi i lądowiskiem dla śmigłowców”wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w zakresie wykonania robót budowlanych związanych z inst.gazów 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2018-10-24 -- --
DZP/WR/51/2018 wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu realizacji zadania nr 91438 pn. „Budowa nowego budynku szpitala z przeznaczeniem na Centralny Blok Operacyjny z zapleczem, oddziałami szpitalnymi i lądowiskiem dla śmigłowców” - 4 zakresy robót 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2018-10-24 -- --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa