Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 586  pokazuj  pozycji

Dostawa materiałów jednorazowego użytku na potrzeby 1WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku DZP/PN/46/2021 Postępowanie unijne Części: 21 2021-11-25 15:08
Dostawa materiałów jednorazowego użytku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki 1.1-1.27 do SWZ. DZP/PN/64/2021 Postępowanie unijne Części: 2, 3, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 24, 25 2021-11-25 14:38
„ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU” DZP/PN/59/2021 Postępowanie unijne Części: 1, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 31, 32, 33 2021-11-22 15:44
Usługa przechowywania dokumentów DZP/PN/57/2021 Postępowanie unijne Części: 1 2021-11-19 08:54
Dostawa środków do dezynfekcji DZP/PN/58/2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 2021-11-19 08:45
Dostawa materiałów jednorazowego użytku na potrzeby 1WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku DZP/PN/46/2021 Postępowanie unijne Części: 7, 8, 11, 16, 20, 25, 27, 28, 32, 33, 34 2021-11-19 08:10
Dostawa sprzętu i wyposażenia gastronomicznego DZP/PN/67/2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2 2021-11-15 15:07
„DOSTAWA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU.” DZP/PN/56/2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2 2021-11-09 13:33
Dostawa materiałów jednorazowego użytku na potrzeby 1WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku DZP/PN/46/2021 Postępowanie unijne Części: 1, 9, 10, 13, 18, 19 2021-11-04 15:12
Dostawa wyposażenia traktu żywieniowego przy realizacji zadania inwestycyjnego nr 91671 DZP/PN/52/2021 Postępowanie unijne Części: 4 2021-11-03 13:50
Dostawa materiałów jednorazowego użytku na potrzeby 1WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku DZP/PN/46/2021 Postępowanie unijne Części: 2, 3, 4, 6, 12, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 30, 31 2021-10-27 15:39
Adaptacja Izby Przyjęć na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie. DZP/TP/60/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-10-27 14:56
Dostawa wyposażenia meblowego i sanitarnego przy realizacji zadania inwestycyjnego nr 91671 dzp/tp/63/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-10-26 14:47
Dostawa wyposażenia traktu żywieniowego przy realizacji zadania inwestycyjnego nr 91671 DZP/PN/52/2021 Postępowanie unijne Części: 2, 5 2021-10-21 14:29
DOSTAWA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA 1WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILII W EŁKU DZP/PN/54/2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2 2021-10-19 17:29
Dostawa wyposażenia traktu żywieniowego przy realizacji zadania inwestycyjnego nr 91671 DZP/PN/52/2021 Postępowanie unijne Części: 1 2021-10-18 15:08
Dostawa produktów leczniczych i surowców farmaceutycznych DZP/PN/45/2021 Postępowanie unijne Części: 5, 6 2021-10-13 11:47
Dostawa wyposażenia traktu żywieniowego przy realizacji zadania inwestycyjnego nr 91671 DZP/PN/52/2021 Postępowanie unijne Części: 3 2021-10-11 15:22
Dostawa wyposażenia traktu żywieniowego (Kuchni Szpitalnej) 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie DZP/PN/51/2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2 2021-10-11 13:38
Dostawa produktów leczniczych i surowców farmaceutycznych DZP/PN/45/2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68 2021-10-06 14:46
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej . DZP/PN/50/2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4 2021-10-06 11:26
„DOSTAWA I INSTALACJA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY 1 WSZKZP W LUBLINIE FILIA W EŁKU” DZP/PN/55/2021 Postępowanie unijne Części: 1 2021-10-04 14:39
Remont pokrycia dachu w budynku nr 90 głównego pawilonu szpitalnego 1 WSzKzP SPZOZ Filii w Ełku DZP/TP/53/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-09-28 15:15
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej . DZP/PN/50/2021 Postępowanie unijne Części: 5 2021-09-28 14:51
Dostawa produktów leczniczych i surowców farmaceutycznych DZP/PN/45/2021 Postępowanie unijne Części: 7, 38, 44, 62 2021-09-27 11:51

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa