Wyszukiwarka

Pozycje 1-25 z 26  pokazuj  pozycji

DZP/PN/81/2022 „DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI ORAZ DOSTAWA CIEKŁEGO TLENU MEDYCZNEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA NA TLEN Z PAROWNICĄ I SYSTEMEM TELEMETRII NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILII W EŁKU.” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-04 2023-01-04 Katarzyna Sienkiewicz
DZP/PN/43/2022 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby 1WSzKzP SPZOZ w Lublinie Fili w Ełku 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-16 2022-09-16 Katarzyna Kucharczyk
DZP/PN/7/2022 „DOSTAWA LEKÓW NA POTRZEBY 1 WSzKzP SPZOZ w LUBLINIE FILIA w EŁKU” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-17 2022-06-22 Katarzyna Sienkiewicz
DZP/PN/1/2022 Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-03-18 2022-08-26 Katarzyna Matyjaszek
DZP/PN/49/2021 Dostawa sprzętu do kroioablacji wraz z dzierżawą systemu i konsoli oraz wszczepialnych stymulatorów i kardiowerterów 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-02-17 -- Andrzej Mirski
DZP/PN/58/2021 Dostawa środków do dezynfekcji 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-01-04 2022-01-18 Dagmara Pukas
DZP/PN/56/2021 „DOSTAWA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU.” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-10 2021-12-15 Katarzyna Sienkiewicz
DZP/PN/21/2021 Dostawa implantów ortopedycznych na potrzeby 1WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-19 2021-09-19 Aneta Rydzewska
DZP/PN/69/2020 „DOSTAWA LEKÓW I LEKÓW ONKOLOGICZNYCH NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU CZ.II” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-08 2021-03-08 Katarzyna Sienkiewicz
DZP/PN/75/2020 „Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych na potrzeby 1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2021-01-29 2021-01-29 Katarzyna Sienkiewicz
DZP/PN/56/2020 „ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU CZ.II” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-10 2020-12-10 Katarzyna Sienkiewicz
DZP/PN/59/2020 „DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-08 2020-12-08 Katarzyna Sienkiewicz
DZP/PN/54/2020 DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-07 2020-12-07 Aneta Rydzewska
DZP/PN/62/2020 DOSTAWA MECHANICZNYCH CEWNIKÓW DO TROMBEKTOMII WRAZ Z DZIERŻAWĄ JEDNOSTKI STERUJĄCEJ NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-04 2020-12-04 Aneta Rydzewska
DZP/PN/61/2020 „DOSTAWA MIĘSA, DROBIU ORAZ WYROBÓW WĘDLINIARSKICH NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-03 2020-11-29 Katarzyna Sienkiewicz
DZP/PN/49 /2020 „ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU ” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-28 2020-10-28 Katarzyna Sienkiewicz
DZP/PN/24/2020 „DOSTAWA LEKÓW NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-08 2020-09-08 Katarzyna Sienkiewicz
DZP/PN/23/2020 „Dostawa materiałów szewnych, siatek chirurgicznych oraz staplerów endoskopowych na potrzeby 1 WSZKZP SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku.” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-14 2020-08-20 Katarzyna Sienkiewicz
DZP/PN/57/2019 DOSTAWA IMPLANTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGICZNEGO 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU – CZĘŚĆ II 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-01-15 2020-01-15 Aneta Rydzewska
DZP/PN/56/2019 „DOSTAWA SOCZEWEK DO OPERACJI ZAĆMY WRAZ Z DZIERŻAWĄFAKOEMULSYFIKATORA NA POTRZEBY ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-12-17 2019-12-24 Katarzyna Sienkiewicz
DZP/PN/36/2019 Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku –cz.II 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-12-09 -- Andrzej Mirski
DZP/PN/41/2019 "DOSTAWA LEKÓW I LEKÓW ONKOLOGICZNYCH" 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-10-31 2019-10-31 Katarzyna Sienkiewicz
DZP/PN/43/2019 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU - CZĘŚĆ II 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-10-29 2019-10-31 Aneta Rydzewska
DZP/PN/12/2019 Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku i rękawic medycznych 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-07-15 -- Andrzej Mirski
DZP/PN/11/2019 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW SZEWNYCH, RĘKAWIC I PASKÓW DO GLUKOMETRÓW NA POTRZEBY FILII W EŁKU. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-07-03 2019-07-01 Aneta Rydzewska

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa