Lista Wstępnych konsultacji rynkowych

Pozycje 1-2 z 2  pokazuj  pozycji

DZP/35/WKR/2/2022 Dostawa i instalacja robota chirurgicznego”. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Konsultacje rynkowe Z ogłoszeniem Dostawy 2022-05-13 2022-05-23 11:00 --
DZP/10/WKR/1/2022 Wstępne konsultacje rynkowe poprzedzające wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja instalacji gazów medycznych w celu zapewnienia dostępu do tlenu medycznego pacjentom w związku z COVID-19” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Konsultacje rynkowe Z ogłoszeniem Roboty budowlane 2022-02-16 2022-02-23 15:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa