Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 212  pokazuj  pozycji

DZP/TP/87/2022 Dostawa art. spożywczych i mrożonek na potrzeby 1WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filii w Ełku 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-02 2022-12-12 09:00 2023-01-11
DZP/TP/88/2022 Dostawa mięsa, drobiu oraz wyrobów wędliniarskich na potrzeby 1WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filii w Ełku 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-02 2022-12-12 10:00 2023-01-12
DZP/TP/86/2022 Dostawa mleka i przetworów mlecznych na potrzeby 1WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filii w Ełku 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-12-01 2022-12-09 09:00 2023-01-11
DZP/TP/85/2022 Dostawa pieczywa na potrzeby 1WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filii w Ełku 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-29 2022-12-07 09:00 2023-01-11
DZP/PN/82/2022 DOSTAWA ASORTYMENTU DO STERYLIZACJI NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILII W EŁKU 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-18 2022-12-22 09:00 --
DZP/PN/81/2022 „DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI ORAZ DOSTAWA CIEKŁEGO TLENU MEDYCZNEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA NA TLEN Z PAROWNICĄ I SYSTEMEM TELEMETRII NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILII W EŁKU.” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-14 2022-12-15 09:00 2023-01-04
DZP/PN/78/2022 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego - 4 zadania 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-21 2022-11-03 10:00 --
DZP/TP/77/2022 „ Instalacja systemu detekcji pożaru kondygnacji technicznej oraz oddymiania klatek schodowych 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku w ramach zadania nr 91734 pod nazwą „Wymiana pokrycia dachu wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż. górnej kondygnacji technicznej budynku nr 90- Główny Pawilon Szpitalny” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-18 2022-11-02 09:00 2022-11-21
DZP/PN/73/2022 Dostawa specjalistycznych obłożeń i zestawów do zabiegów kardiologicznych 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-17 2022-11-14 10:00 --
DZP/PN/72/2022 „DOSTAWA ASORTYMENTU OKULISTYCZNEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ SPRZĘTU DO FAKOEMULSYFIKACJI ZAĆMY NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILII W EŁKU” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-14 2022-11-22 09:00 2023-01-03
DZP/TP/75/2022 „DOSTAWA LEKÓW I LEKÓW Z PROGRAMÓW LEKOWYCH NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILII W EŁKU.” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-13 2022-10-21 09:00 2022-12-06
DZP/TP/74/2022 Dostawa materiałów jednorazowego użytku na potrzeby 1 WSZKZP SPZOZ w Lublinie Filii w Ełku 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-12 2022-10-21 10:00 2022-12-19
DZP/PN/71/2022 Dostawę staplerów, trokarów, narzędzi do laparoskopii, klipsów, ładunków, nici chirurgicznych, siatek przepuklinowych 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-07 2022-11-04 10:00 --
DZP/TP/68/2022 Dostawa ziemniaków, warzyw i owoców na potrzeby 1WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filii w Ełku – Część II 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-18 2022-08-30 09:00 2022-09-20
DZP/PN/64/2022 „DOSTAWA LEKÓW I LEKÓW Z PROGRAMÓW LEKOWYCH NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILII W EŁKU.” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-12 2022-09-16 10:00 2022-12-16
DZP/TP/67/2022 Wymiana pokrycia dachu wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż. górnej kondygnacji technicznej budynku nr 90 – Główny Pawilon Szpitalny 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-11 2022-08-26 09:00 2022-09-27
DZP/PN/66/2022 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-10 2022-08-29 10:00 --
DZP/PN/65/2022 Dostawa robota chirurgicznego 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-09 2022-09-01 10:00 --
DZP/TP/63/2022 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi outsourcingu drukarek, urządzeń drukujących oraz kompleksowa obsługa druku zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 3-3.2. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-04 2022-08-16 10:00 2022-08-26
DZP/PN/62/2022 Dostawa materiałów jednorazowego użytku wraz z dzierżawą systemu do nieizotopowego wykrywania węzłów chłonnych na potrzeby 1 WSZKZP SPZOZ w Lublinie Filii w Ełku 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-28 2022-09-02 11:00 2023-01-20
DZP/TP/57/2022 ”DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE ORAZ FILII W EŁKU” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-14 2022-07-22 09:00 2022-08-08
DZP/PN/60/2022 Dostawa karetki sanitarnej z wyposażeniem na potrzeby 1 WSZKZP SPZOZ w Lublinie Filii w Ełku 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-14 2022-08-16 09:00 2022-10-10
DZP/PN/59/2022 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby 1 WSZKZP SPZOZ w Lublinie Filii w Ełku 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-14 2022-07-26 09:00 2022-10-10
DZP/TP/56/2022 Dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi metodą aspiracyjno-próżniową do badań diagnostycznych oraz jednorazowego sprzętu laboratoryjnego 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-13 2022-07-22 10:00 2022-08-29
DZP/TP/55/2022 Remont pokrycia dachu w budynku nr 90 głównego pawilonu szpitalnego 1 WSzKzP SPZOZ Filii w Ełku 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-12 2022-07-27 09:00 2022-08-12

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa