Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 51  pokazuj  pozycji

DZP/PN/48/2020 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-01 2020-10-05 10:30 --
DZP/PN/49 /2020 „ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU ” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-31 2020-09-14 09:00 2020-10-28
DZP/PN/44/2020 „DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU CZ. II”. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-19 2020-09-22 09:00 --
DZP/PN/40/2020 Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa traktu żywieniowego” realizowanego w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie przy Alejach Racławickich 23 w Lublinie 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-05 2020-08-17 09:30 --
DZP/PN/41/2020 Kompleksowe przygotowanie dokumentacyjne zadania nr 91669 pn. „ Nadbudowa budynku głównego Szpitala z przeznaczeniem na oddział neurochirurgii, kardiologii oraz rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej” ujętego w Centralnym Planie Inwestycji Budowlanych MON 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-04 2020-08-21 11:00 --
DZP/PN/36/2020 Dostawa produktów leczniczych 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-16 2020-08-19 09:30 --
DZP/PN/37/2020 „DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU CZ.II” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-10 2020-07-21 09:00 2020-08-10
DZP/PN/31 /2020 DOSTAWA MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I PRACOWNI HISTOPATOLOGICZNEJ ORAZ ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO DO POBIERANIA KRWI I MOCZU WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO OZNACZANIA OB NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-22 2020-07-03 09:00 2020-08-14
DZP/PN/28/2020 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ RĘKAWIC I PASKÓW DO GLUKOMETRÓW NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-10 2020-07-24 09:00 --
DZP/PN/29/2020 „DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-28 2020-06-17 09:00 2020-08-11
DZP/PN/24/2020 „DOSTAWA LEKÓW NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-26 2020-06-30 09:00 2020-09-08
DZP/PN/21/2020 „Dostawa i instalacja aparatury diagnostycznej” w ramach realizacji projektu nr POIS.09.02.00-010-0165/19 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-11 2020-06-08 09:00 2020-08-20
DZP/PN/23/2020 „Dostawa materiałów szewnych, siatek chirurgicznych oraz staplerów endoskopowych na potrzeby 1 WSZKZP SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku.” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-11 2020-06-15 09:00 2020-08-20
DZP/PN/19/2020 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-05 2020-05-28 09:30 --
DZP/PN/15/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do koronarografii i angioplastyki naczyń wieńcowych zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wyspecyfikowanym w Załącznikach nr 1.1–1.15 do SIWZ. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-17 2020-05-22 11:30 2020-11-06
DZP/PN/17/2020 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEGO PRANIA POŚCIELI, BIELIZNY SPECJALNEJ I ODZIEŻY ROBOCZEJ NA POTRZEBY 1 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W LUBLINIE – FILII W EŁKU 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-04-10 2020-04-21 10:00 2020-05-05
DZP/PN/ 14 /2020 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ, MIKROBIOLOGICZNEJ I IMMUNOHEMATOLOGICZNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-09 2020-05-14 09:00 2020-07-30
DZP/PN/11/2020 Dostawa środków kontrastowych 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-27 2020-04-29 11:30 --
DZP/PN/13/2020 DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-18 2020-04-21 09:00 2020-10-12
DZP/PN/5/2020 Dostawa odczynników do wykonywania badań diagnostycznych wraz z dzierżawą analizatorów 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-05 2020-04-30 09:30 --
DZP/PN/6/2020 DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DO DIAGNOSTYKI I ZABIEGÓW WEWNĄTRZNACZYNIOWYCH NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-19 2020-03-23 09:00 2020-10-12
DZP/PN/3/2020 Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-02-11 2020-03-23 09:30 --
DZP/PN/2/2020 „Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych na potrzeby 1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-02-04 2020-03-06 10:00 2020-04-16
DZP/PN/75/2019 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i staplerów, wyrobów medycznych do zabiegów endoskopowych i cholangiografii 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-01-13 2020-02-14 09:30 --
DZP/PN/73/2019 „DOSTAWA LEKÓW NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-12-24 2020-02-04 10:00 2020-04-30

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa