Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 124  pokazuj  pozycji

DZP/PN/67/2021 Dostawa sprzętu i wyposażenia gastronomicznego 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-29 2021-11-10 10:30 --
DZP/TP/60/2021 Adaptacja Izby Przyjęć na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-28 2021-10-13 10:00 2021-11-23
DZP/PN/55/2021 „DOSTAWA I INSTALACJA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY 1 WSZKZP W LUBLINIE FILIA W EŁKU” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-22 2021-10-04 10:00 2021-10-15
DZP/PN/56/2021 „DOSTAWA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU.” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-15 2021-10-18 10:00 --
DZP/PN/54/2021 DOSTAWA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA 1WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILII W EŁKU 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-13 2021-10-06 12:00 --
DZP/PN/52/2021 Dostawa wyposażenia traktu żywieniowego przy realizacji zadania inwestycyjnego nr 91671 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-10 2021-10-05 12:00 2021-11-29
DZP/PN/51/2021 Dostawa wyposażenia traktu żywieniowego (Kuchni Szpitalnej) 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-10 2021-09-28 09:30 --
DZP/TP/53/2021 Remont pokrycia dachu w budynku nr 90 głównego pawilonu szpitalnego 1 WSzKzP SPZOZ Filii w Ełku 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-09-01 2021-09-16 11:00 2021-10-11
DZP/PN/50/2021 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej . 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-01 2021-09-16 10:00 2021-11-29
DZP/PN/47/2021 Dostawa implantów wszczepialnych do kręgosłupa 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-04 2021-08-20 09:30 --
DZP/TP/48/2021 „ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA SELEKTYWNIE ZGROMADZONYCH ODPADÓW, W TYM ODPADÓW GABARYTOWYCH ORAZ DZIERŻAWY POJEMNIKÓW I KONTENERÓW NA TERENIE 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU.” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-03 2021-08-11 09:00 2021-09-09
DZp/TP/43/2021 Remont pokrycia dachu w budynku nr 90 głównego pawilonu szpitalnego 1 WSzKzP SPZOZ Filii w Ełku 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-30 2021-08-18 11:00 2021-08-18
DZP/PN/45/2021 Dostawa produktów leczniczych i surowców farmaceutycznych 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-30 2021-08-27 09:30 --
DZP/PN/44/2021 DOSTAWA APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA 1WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILII W EŁKU 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-30 2021-08-16 09:00 2021-10-15
DZP/TR/41/2021 „ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU, TRANSPORTU I ZAGOSPODAROWANIA SELEKTYWNIE ZGROMADZONYCH ODPADÓW, W TYM ODPADÓW GABARYTOWYCH ORAZ DZIERŻAWY POJEMNIKÓW I KONTENERÓW NA TERENIE 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU.” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-20 2021-07-30 09:00 2021-08-11
DZP/PN/40/2021 DOSTAWA WYPOSAŻENIA TRAKTU ŻYWIENIOWEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 91671 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-19 2021-08-23 10:00 2021-09-13
DZP/TP/42/2021 Dostawa implantów ortopedycznych na potrzeby 1WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-07-15 2021-07-27 09:00 2021-10-11
DZP/PN/38/2021 Dostawa wyposażenia traktu żywieniowego (Kuchni Szpitalnej) 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-12 2021-08-13 09:30 --
DZP/PN/37/2021 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-07 2021-07-23 10:00 --
DZP/PN/32/2021 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-29 2021-08-04 09:30 --
DZP/TP/36/2021 Dostawa zestawów do koronarografii oraz angioplastyki naczyń wieńcowych, zestawów do nakłucia tętnicy promieniowej 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-22 2021-06-30 09:30 2021-11-19
DZP/PN/33/2021 „DOSTAWA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU.” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-18 2021-08-16 09:00 --
DZP/PN/26/2021 Dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb zabiegów neurochirurgicznych. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-16 2021-07-19 10:00 2021-11-22
DZP/PN/28/2021 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-16 2021-07-19 09:30 --
DZP/TP/35/2021 „DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA POTRZEBY 1WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-15 2021-06-24 09:00 2021-10-11

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa