Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 79  pokazuj  pozycji

DZP/TP/19/2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora POC do diagnostyki molekularnej SARS-COV-2 metodą RT PCR wraz z dostawą kompatybilnych testów zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowy. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-21 2021-04-29 11:30 2021-05-13
DZP/TP/7/2021 Dostawa ambulansu typu "B" 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-26 2021-04-09 09:30 --
DZP/TP/4/2021 Dostawa zestawów do obrazowania zmian w tętnicach wieńcowych i zestawów do zamykania ubytków 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-18 2021-03-26 09:30 --
DZP/PN/9/2021 „DZIERŻAWA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-03-17 2021-03-25 09:00 2021-03-29
DZP/PN/78/2020 „DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU CZ. III”. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-01-29 09:00 2021-05-17
DZP/PN/77/2020 Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-28 2021-01-28 09:30 --
DZP/PN/74/2020 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych i cholangiografii 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-23 2021-02-09 11:00 2021-05-14
DZP/PN/71/2020 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń operacyjnych i zestawów do angioplastyki naczyń wieńcowych 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-23 2021-01-25 09:30 --
DZP/PN/76/2020 Świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia komunikacyjnego floty samochodowej 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-22 2021-01-04 10:30 --
DZP/PN/70/2020 „Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych na potrzeby 1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-18 2021-01-20 09:00 2021-03-23
DZP/PN/75/2020 „Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych na potrzeby 1 WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-16 2020-12-29 09:00 2021-01-29
DZP/PN/69/2020 „DOSTAWA LEKÓW I LEKÓW ONKOLOGICZNYCH NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU CZ.II” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-07 2021-01-11 09:00 2021-03-08
DZP/PN/68/2020 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ NA POTRZEBY 1 WSZK SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-02 2020-12-14 09:00 2021-01-25
DZP/PN/65/2020 Świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia komunikacyjnego floty samochodowej 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-12 2020-12-16 09:30 --
DZP/PN/64/2020 DOSTAWA RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH NITRYLOWYCH NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-30 2020-11-06 09:00 2020-12-29
DZP/PN/62/2020 DOSTAWA MECHANICZNYCH CEWNIKÓW DO TROMBEKTOMII WRAZ Z DZIERŻAWĄ JEDNOSTKI STERUJĄCEJ NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-29 2020-11-12 09:00 2020-12-04
DZP/PN/61/2020 „DOSTAWA MIĘSA, DROBIU ORAZ WYROBÓW WĘDLINIARSKICH NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-26 2020-11-10 09:00 2020-11-29
DZP/PN/59/2020 „DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-26 2020-11-03 09:00 2020-12-08
DZP/PN/57/2020 DOSTAWA ASORTYMENTU DO STERYLIZACJI NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-23 2020-11-04 09:00 2020-12-23
DZP/PN/54/2020 DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-20 2020-10-30 09:00 2020-12-07
DZP/PN/55/2020 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-19 2020-10-30 09:30 --
DZP/PN/56/2020 „ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU CZ.II” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-14 2020-10-28 09:00 2020-12-10
DZP/PN/53/2020 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów do operacji usunięcia zaćmy wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji oraz gazów do witrektomii 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-06 2020-11-05 09:30 --
DZP/PN/50/2020 Świadczenie pogwarancyjnej usługi serwisowej angiografu Philips Allura Xper FD 10 w 1WSzKzP SP ZOZ w Lublinie. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-22 2020-10-23 09:30 --
DZP/PN/46/2020 Dostawa specjalistycznych obłożeń i zestawów do zabiegów kardiologicznych dla Pracowni Hemodynamiki 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-02 2020-10-05 09:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa