Lista przetargów PZP

Pozycje 1-1 z 1  pokazuj  pozycji

DZP/PN/65/2020 Świadczenie usług ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia komunikacyjnego floty samochodowej 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-12 2020-12-14 09:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa