Lista postępowań PZP

Pozycje 1-20 z 20  pokazuj  pozycji

DZP/TP/22/2021 Dostawa asortymentu do krioablacji wraz z dzierżawą oraz dostawa wyrobów do terapii nerkozastępczej 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-06 2021-05-14 09:30 --
DZP/TP/23/2021 „DOSTAWA LEKÓW ONKOLOGICZNYCH NA POTRZEBY 1 WSzKzP SPZOZ w LUBLINIE FILIA w EŁKU” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-29 2021-05-10 09:00 --
DZP/TP/12/2021 "ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEGO PRANIA POŚCIELI, BIELIZNY SPECJALNEJ I ODZIEŻY ROBOCZEJ NA POTRZEBY 1 WSzKzP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU." 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-15 2021-04-27 09:00 --
DZP/TP/14/2021 Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz odczynników do analizatora parametrów krytycznych 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-12 2021-04-20 09:30 --
DZP/TP/15/2021 Dostawa zestawów do obrazowania wewnątrznaczyniowego i oceny fizjologicznej podczas koronarografii oraz angioplastyki naczyń wieńcowych oraz zestaw do ultrasonografii naczyń wieńcowych oraz badania cząstkowej rezerwy przepływu. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-12 2021-04-20 10:00 --
DZP/TP/13/2021 Dostawa wszczepialnych stymulatorów, kardiowerterów i kardiowerterów resynchronizujących wraz z elektrodami i akcesoriami do implantacji 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-08 2021-04-16 09:30 --
DZP/TP/16 /2021 DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, DROBNEGO SPRZĘTU DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, WORKÓW NA ODPADY, MYDŁA ORAZ PAPIERU TOALETOWEGO I RĘCZNIKOWEGO NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-07 2021-04-15 09:00 --
DZP/PN/10/2021 Dostawa implantów neurochirurgicznych na potrzeby 1WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-29 2021-04-30 09:00 --
DZP/PN/5/2021 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb bloku operacyjnego : staplerów, trokarów, narzędzi do laparoskopii. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-26 2021-04-28 10:00 --
DZP/PN/11/2021 „Dostawa asortymentu chirurgii naczyniowej na potrzeby 1WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-24 2021-04-27 09:00 --
DZP/PN/8/2021 Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz rękawic nitrylowych na potrzeby 1WSzKzP SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-23 2021-04-23 09:00 --
DZP/PN/3/2021 „DOSTAWA LEKÓW NA POTRZEBY 1 WSzKzP SPZOZ w LUBLINIE FILIA w EŁKU” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-03-19 2021-04-21 09:00 --
DZP/TP/6/2021 Dostawa odczynników do diagnostyki SARS COV-2 metodą RT-PCR kompatybilnych z posiadanymi analizatorami Quant Gene 9600 oraz Gene Pure Pro firmy BIOER. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-17 2021-03-25 09:30 --
DZP/TP/2/2021 Dostawa środków czystości 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-08 2021-03-16 09:00 --
DZP/PN/72/2020 Dostawa materiałów do sterylizacji 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-30 2021-01-22 11:00 --
DZP/PN/73/2020 Dostawa akcesoriów jednorazowego użytku do platformy hemodynamicznej firmy Edwards, materiałów jednorazowego użytku dla Pracowni Histopatologii oraz heparyn drobnocząsteczkowych. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-18 2021-01-04 11:30 --
DZP/PN/67/2020 Dostawa gąbek hemostatycznych z antybiotykiem i materiałów szewnych, siatek i taśm do zabiegów ginekologicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres zawierają formularze cenowe stanowiące załączniki nr 1.1-1.11 do SIWZ 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-19 2020-11-27 11:00 --
DZP/PN/51/2020 „DOSTAWA LEKÓW I LEKÓW ONKOLOGICZNYCH NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU ” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-25 2020-10-30 09:00 --
DZP/PN/25/2020 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - część II 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-17 2020-07-21 09:30 --
DZP/PN/22/2020 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku: materiałów szewnych, staplerów, siatek i taśm do zabiegów ginekologicznych 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-12 2020-06-15 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa