Lista przetargów PZP

Pozycje 1-18 z 18  pokazuj  pozycji

DZP/PN/67/2020 Dostawa gąbek hemostatycznych z antybiotykiem i materiałów szewnych, siatek i taśm do zabiegów ginekologicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres zawierają formularze cenowe stanowiące załączniki nr 1.1-1.11 do SIWZ 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-11-19 2020-11-27 11:00 --
DZP/PN/64/2020 DOSTAWA RĘKAWIC DIAGNOSTYCZNYCH NITRYLOWYCH NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-30 2020-11-06 09:00 --
DZP/PN/62/2020 DOSTAWA MECHANICZNYCH CEWNIKÓW DO TROMBEKTOMII WRAZ Z DZIERŻAWĄ JEDNOSTKI STERUJĄCEJ NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-29 2020-11-12 09:00 --
DZP/PN/61/2020 „DOSTAWA MIĘSA, DROBIU ORAZ WYROBÓW WĘDLINIARSKICH NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-26 2020-11-10 09:00 --
DZP/PN/59/2020 „DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-26 2020-11-03 09:00 --
DZP/PN/57/2020 DOSTAWA ASORTYMENTU DO STERYLIZACJI NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-23 2020-11-04 09:00 --
DZP/PN/54/2020 DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-20 2020-10-30 09:00 --
DZP/PN/55/2020 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-19 2020-10-30 09:30 --
DZP/PN/56/2020 „ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU CZ.II” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-14 2020-10-28 09:00 --
DZP/PN/53/2020 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów do operacji usunięcia zaćmy wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji oraz gazów do witrektomii 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-06 2020-11-05 09:30 --
DZP/PN/51/2020 „DOSTAWA LEKÓW I LEKÓW ONKOLOGICZNYCH NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU ” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-25 2020-10-30 09:00 --
DZP/PN/50/2020 Świadczenie pogwarancyjnej usługi serwisowej angiografu Philips Allura Xper FD 10 w 1WSzKzP SP ZOZ w Lublinie. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-22 2020-10-23 09:30 --
DZP/PN/46/2020 Dostawa specjalistycznych obłożeń i zestawów do zabiegów kardiologicznych dla Pracowni Hemodynamiki 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-02 2020-10-05 09:30 --
DZP/PN/45/2020 Pełnienie funkcji inwestora zastępczego w związku z realizacją zadania 91669 pn. „Nadbudowa budynku głównego z przeznaczaniem na oddział neurochirurgii, kardiologii oraz rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-24 2020-09-08 10:00 --
DZP/PN/26/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wyspecyfikowanym w Załącznikach nr 1.1–1.20 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych wg poniższych zadań: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-14 2020-09-15 11:00 --
DZP/PN/25/2020 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - część II 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-17 2020-07-21 09:30 --
DZP/PN/22/2020 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku: materiałów szewnych, staplerów, siatek i taśm do zabiegów ginekologicznych 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-12 2020-06-15 11:00 --
DZP/PN/12/2020 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i rękawic medycznych 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-28 2020-06-01 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa