Lista postępowań

Pozycje 1-25 z 26  pokazuj  pozycji

Kategoria
DZP/PN/69/2019 Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-11 2020-01-13 10:00 --
Znak sprawy: DZP/PN/64/2019 DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH, OPATRUNKÓW, OBŁOŻEŃ, ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI, ASORTYMENTU NERKOZASTĘPCZEGO ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU - CZĘŚĆ III. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-11-13 2019-12-20 09:00 --
DZP/PN/57/2019 DOSTAWA IMPLANTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGICZNEGO 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU – CZĘŚĆ II 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-10-16 2019-11-15 09:00 2020-01-15
DZP/PN/56/2019 „DOSTAWA SOCZEWEK DO OPERACJI ZAĆMY WRAZ Z DZIERŻAWĄFAKOEMULSYFIKATORA NA POTRZEBY ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU” 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-10-16 2019-11-15 10:00 2019-12-24
DZP/PN/51/2019 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1603 Sprzęt medyczny 2019-09-04 2019-09-26 09:30 --
DZP/PN/49/2019 DOSTAWA IMPLANTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH NA POTRZEBY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGICZNEGO 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-08-23 2019-09-24 09:00 2019-11-26
DZP/PN/45/2019 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego do filii w Ełku 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-08-07 2019-08-20 09:30 --
DZP/PN/46/2019 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1603 Sprzęt medyczny 2019-08-07 2019-08-23 08:30 --
DZP/PN/43/2019 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA POTRZEBY 1 WSZKZP SPZOZ W LUBLINIE FILIA W EŁKU - CZĘŚĆ II 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-07-19 2019-08-20 09:00 2019-10-31
DZP/PN/41/2019 "DOSTAWA LEKÓW I LEKÓW ONKOLOGICZNYCH" 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-07-10 2019-08-16 09:00 2019-10-31
DZP/PN/40/2019 Dostawa produktów leczniczych 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-06-25 2019-07-29 09:30 --
DZP/PN/36/2019 Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku –cz.II 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-06-14 2019-07-19 10:00 --
DZP/PN/38/2019 Dostawa staplerów, siatek i taśm do operacji ginekologicznych 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-06-13 2019-06-27 10:00 --
DZP/PN/29/2019 Dostawa sprzętu do Pracowni Stymulatorowej 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-04-30 2019-05-13 10:00 --
DZP/PN/24/2019 wykonanie pozostałych robót budowlanych w zakresie wyniesionego lądowiska dla śmigłowców wraz z uzyskaniem decyzji o dopuszczeniu do jego użytkowania wydanej przez LWINB w Lublinie, LPR oraz wpisaniem lądowiska do ewidencji lądowisk ULC w ramach realizacji zadania nr 91438 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2800 Usługi budowlano-remontowe 2019-04-24 2019-05-08 10:00 --
DZP/PN/20/2019 DOSTAWA LEKÓW ONKOLOGICZNYCH I LEKÓW OKULISTYCZNYCH 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-03-26 2019-04-29 09:00 2019-07-04
DZP/PN/14/2019 Dostawa wyrobów medycznych do diagnostyki i zabiegów wewnątrznaczyniowych, na potrzeby Filii w Ełku 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-03-18 2019-04-23 09:00 2019-07-01
DZP/PN/11/2019 DOSTAWA MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ MATERIAŁÓW SZEWNYCH, RĘKAWIC I PASKÓW DO GLUKOMETRÓW NA POTRZEBY FILII W EŁKU. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-03-15 2019-04-17 09:00 2019-07-01
DZP/PN/12/2019 Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku i rękawic medycznych 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-03-12 2019-04-12 10:00 --
DZP/PN/10/2019 Dostawa materiałów jednorazowego użytku i sprzętu medycznego 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-03-08 2019-04-10 10:00 --
DZP/PN/9/2019 Dostawa materiałów szewnych, staplerów, siatek oraz innych wyrobów medycznych jednorazowego użytku 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-03-01 2019-04-11 10:00 2019-07-08
DZP/PN/6/2019 Dostawa wyrobów medycznych do koronografii i angioplastyki naczyń wieńcowych - 3 zadania 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1603 Sprzęt medyczny 2019-01-24 2019-02-08 10:00 2019-06-06
DZP/PN/56/2018 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i staplerów 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2018-12-10 2019-01-11 10:00 2019-03-08
DZP/PN/49/2018 Dostawa opatrunków, obłożeń oraz materiałów jednorazowego użytku. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2018-11-07 2018-11-30 09:00 2019-04-17
DZP/PN/50/2018 Dostawa wyrobów medycznych do koronografii i angioplastyki naczyń wieńcowych – 14 zadań 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1603 Sprzęt medyczny 2018-11-02 2018-11-29 09:30 2019-01-15

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa