„Dostawa i instalacja aparatury diagnostycznej” w ramach realizacji projektu nr POIS.09.02.00-010-0165/19

 • Numer postępowania DZP/PN/21/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Uwagi

  Termin składania ofert został zmieniony na 2020-06-08 09:00.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-06-08 09:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-06-08 09:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-05-11
  Termin zakończenia postępowania:
  2020-08-20
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Ogłoszenie 2020-05-11 11:54 -
  icon SIWZ.pdf 2020-05-11 11:55 12.05 MB
  icon Zał. nr 1 do SIWZ - Oferta Wykonawcy.doc 2020-05-11 11:55 0.14 MB
  icon Zał. nr 2.1 poz. 1 – Analizator do szybkiej identyfikacji bakterii oraz grzybów.doc 2020-05-11 11:55 0.18 MB
  icon Zał. nr 2.1 poz. 3 Analizator do identyfikacji i oznaczanie lekowrażliwości na antybiotyki.docx 2020-05-11 11:55 0.09 MB
  icon Zał. nr 2.1 poz. 5 - Analizator do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych.docx 2020-05-11 11:55 0.09 MB
  icon Zał. nr 2.2 - Urządzenie do barwienia preparatów metodą Grama.docx 2020-05-11 11:55 0.09 MB
  icon Zał. nr 2.3 - Mikroskop laboratoryjny.docx 2020-05-11 11:55 0.09 MB
  icon Zał. nr 2.4 poz. 1 - Chłodziarka laboratoryjna.docx 2020-05-11 11:55 0.09 MB
  icon Zał. nr 2.4 poz. 2 - Cieplarka laboratoryjna.docx 2020-05-11 11:55 0.09 MB
  icon Zał. nr 3.1-3.4 do SIWZ - Kosztorys ofertowy.xls 2020-05-11 11:55 0.1 MB
  icon Zał. nr 4 do SIWZ - projekt umowy.doc 2020-05-11 11:55 0.22 MB
  icon Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc 2020-05-11 11:55 0.1 MB
  icon Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu dostaw.doc 2020-05-11 11:55 0.09 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Ogłoszenie 2020-05-19 15:24 -
  Ogłoszenie 2020-05-21 12:39 -
  icon Wyjaśnienia do treści SIWZ z dn. 19.05.2020.pdf 2020-05-19 15:04 5.56 MB
  icon ZMIANA - Zał. nr 2.1 poz. 1 – Analizator do szybkiej identyfikacji bakterii oraz grzybów.doc 2020-05-19 15:04 0.18 MB
  icon ZMIANA - Zał. nr 2.1 poz. 3 Analizator do identyfikacji i oznaczanie lekowrażliwości na antybiotyki.docx 2020-05-19 15:04 0.09 MB
  icon ZMIANA - Zał. nr 2.2 - Urządzenie do barwienia preparatów metodą Grama.docx 2020-05-19 15:04 0.09 MB
  icon ZMIANA - Zał. nr 2.3 - Mikroskop laboratoryjny.docx 2020-05-19 15:04 0.09 MB
  icon ZMIANA - Zał. nr 4 do SIWZ - projekt umowy.doc 2020-05-19 15:04 0.22 MB
  icon zmiana SIWZ z dn. 19.05.2020 .pdf 2020-05-19 15:04 11.96 MB
  icon SIWZ - zmiana z dn. 21-05-2020 .docx.pdf 2020-05-21 12:25 11.99 MB
  icon Zał. nr 1 do SIWZ - Oferta Wykonawcy - zmiana z dn. 21-05-2020.doc 2020-05-21 12:25 0.14 MB
  icon zmiana treści SIWZ z dn. 21-05-2020.pdf 2020-05-21 12:25 0.39 MB
  icon SPROSTOWANIE DO ZMIANY TREŚCI SIWZ Z DNIA 21-05-2020.pdf 2020-05-26 11:38 0.38 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Zadanie 1 - Dostawa urządzeń do hodowli i identyfikacji oraz lekowrażliwości drobnoustrojów 1 244 052,84 PLN
  Zadanie 2 – Dostawa analizatora do barwienia preparatów metodą Grama, 40 983,00 PLN
  Zadanie 3 - Dostawa mikroskopu laboratoryjnego, 17 496,00 PLN
  Zadanie 4 - Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego 95 202,00 PLN

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-06-08 13:00 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2020-06-08 13:00 -
  icon Sprostowanie informacji z otwarcia ofert 2020-06-10 13:11 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2 2020-06-24 15:16
  Informacja o wynikach dotyczy części: 3, 4 2020-07-02 14:52

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa